Vergoeding

Vergoeding podotherapie, ook zonder verwijzing

Vaak gaan patiënten met hun klacht eerst naar de huisarts, die vervolgens de patiënt doorverwijst naar een specialist, zoals in dit geval een podotherapeut. Maar dat is al lang geen verplichting meer. U kunt nu gewoon met uw KLACHTEN (net als bij een fysiotherapeut) rechtstreeks een afspraak maken. Om u een optimale behandeling te kunnen geven, werkt een podotherapeut dan ook vaak samen met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch schoenmakers.

Vergoeding en eigen risico

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en vallen daarom niet onder uw eigen risico. De hoogte van de vergoeding is echter verschillend per maatschappij en per polis. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) staat een lijst met zorgverzekeraars en hun VERGOEDINGENOVERZICHT. Raadpleeg eventueel uw polis of verzekeraar voor meer details.

Vergoeding voor mensen met diabetes mellitus

Sinds 1 januari 2015 vindt deze vergoeding plaats op basis van zorgprofielen. Zo’n zorgprofiel wordt door uw huisarts samengesteld en is bepalend voor de vergoeding, e.e.a. uiteraard afhankelijk van uw zorgpolis. Ga dus eerst naar uw huisarts voor een zorgprofiel!

Betalen

Podotherapie Amsterdam werkt samen met facturatiebedrijf Infomedics. (voorheen Famed) De rekening van uw behandeling ontvangt u via Infomedics . U kunt hiermee zelf een declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.